artykuł nr 16

Wytyczne Głównego Lekarza Weterynarii

Wytyczne Głównego Lekarza Weterynarii

dotyczące przeprowadzania szczegółowej analizy ryzyka

w związku z zagrożeniem wystąpienia obgryzania ogonów u świń

oraz stosowania materiałów wzbogacających środowisko dla świń

1. Wytyczne analiza ryzyka (TUTAJ)

2. Wytyczne materiały wzbogacające (TUTAJ)

artykuł nr 17

Plakat

artykuł nr 18

Poradnik - praktyczne wskazówki, którymi warto kierować się podczas robienia zakupów produktów spożywczych

artykuł nr 19

Wytyczne dotyczące wdrażania systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności

ZAWIADOMIENIE KOMISJI
w sprawie wytycznych dotyczących wdrażania systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności obejmujących dobre praktyki higieniczne i procedury oparte na zasadach HACCP, uwzględniając ułatwienia/elastyczność w zakresie wdrażania w niektórych przedsiębiorstwach spożywczych
(2022/C 355/01) (TUTAJ)

artykuł nr 20

Ubój z konieczności

Mając na uwadze rozpowszechnianie wiedzy wśród rolników na temat postępowania w przypadku, gdy zdrowe zwierzę gospodarskie ulegnie urazowi, który uniemożliwia mu naturalne poruszanie się i tym samym transport do rzeźni Powiatowy Lekarz Weterynarii w Ostródzie zamieszcza:

- ulotkę informacyjną dla rolników zawierającą m.in. link do strony Głównego Inspektoratu Weterynarii z aktualnym wykazem rzeźni działających na terenie Polski spełniających wymogi dotyczące przyjmowania zwierząt poddanych ubojowi z konieczności poza rzeźnią (załącznik nr 1),

- wzór oświadczenia przedsiębiorcy sektora spożywczego, który utrzymywał zwierzę poddane ubojowi z konieczności poza rzeźnią (załącznik nr 2),

- wzór świadectwa zdrowia zwierząt w przypadku uboju z konieczności poza rzeźnią zawartego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2020/22351 (załącznik nr 3).