artykuł nr 1

Ogłoszenie o 2. przetargu

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Ostródzie ogłasza drugi przetarg nieograniczony na sprzedaż samochodu terenowego Hyundai Tucson znajdującego się na wyposażeniu Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Ostródzie

1. Treść ogłoszenia

1a. Wycena rzeczoznawcy i opis uszkodzeń

2. Wzór oferty + oświadczenia

 

artykuł nr 2

Ogłoszenie o przetargu

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Ostródzie ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż samochodu terenowego Hyundai Tucson znajdującego się na wyposażeniu Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Ostródzie

1. Treść ogłoszenia

1a. Wycena rzeczoznawcy

1b. Opis uszkodzeń

1c. Dokumentacja fotograficzna

2. Wzór oferty + oświadczenia

Załączniki:
Dokumentacja fotograficzna13 MB
artykuł nr 3

Informacja o zużytym składniku majątku

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Ostródzie, na podstawie § 2a ust. 1 i 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 2004 z późn.zm.) informuje, że posiada zużyty składnik majątku ruchomego, który może być przeznaczony do nieodpłatnego przekazania na czas nieoznaczony jednostce sektora finansów publicznych lub państwowej osobie prawnej, która nie jest jednostką sektora finansów publicznych (INFORMACJA).

artykuł nr 4

Ogłoszenie o przetargu

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Ostródzie ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż samochodów osobowych  znajdujących się na wyposażeniu Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Ostródzie

1. Ogłoszenie Opel Astra II NOS 8C03

2. Ogłoszenie Opel Astra II NOS 4J04

3. Wzór ofery + oświadczenia

artykuł nr 5

Informacja o zużytych i zbędnych składnikach rzeczowych majątku ruchomego

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Ostródzie zgodnie z przepisami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 2004)  informuje o możliwości sprzedaży, nieodpłatnego przekazania lub darowizny zużytych i zbędnych składników majątku ruchomego

1. Wykaz zużytych i zbędnych składnikach majątku