artykuł nr 1

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego

1. Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego stan w dniu 01.01.2021