artykuł nr 1

Szkolenia w zakresie zawodowego uboju zwierząt oraz warunków i metod uboju zwierząt

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Ostródzie informuje, że

Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie

Centrum Edukacji w Ostródzie 14-100 Ostróda, ul, Olsztyńska 17

posiada uprawnienia do przeprowadzenia

szkolenia w zakresie zawodowego uboju zwierząt oraz warunków i metod uboju zwierząt

w oparciu o wytyczne załącznika IV rozporządzenia 1099/2009 Rady (WE)