artykuł nr 1

Wścieklizna rozporządzenie PLW

Rozporządzenie nr 1/2815/2021

Powiatowego Lekarza Weterynarii w Ostródzie

z dnia 31 maja 2021 r.

w sprawie określenia obszaru, na którym występuje wścieklizna zwierząt dzikich,

sposobów jego oznakowania i wprowadzenia nakazów (TUTAJ)