artykuł nr 1

Rozporządzenie PLW 2/2815/2021

ROZPORZĄDZENIE NR 2/2815/2021

POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W OSTRÓDZIE

z dnia 12 sierpnia 2021 r.

uchylające rozporządzenie w sprawie określenia obszaru, na którym występuje wścieklizna zwierząt dzikich, sposobów jego oznakowania i wprowadzenia nakazów

(TREŚĆ ROZPORZĄDZENIA)