artykuł nr 1

Wytyczne dotyczące wdrażania systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności

ZAWIADOMIENIE KOMISJI
w sprawie wytycznych dotyczących wdrażania systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności obejmujących dobre praktyki higieniczne i procedury oparte na zasadach HACCP, uwzględniając ułatwienia/elastyczność w zakresie wdrażania w niektórych przedsiębiorstwach spożywczych
(2022/C 355/01) (TUTAJ)