artykuł nr 1

Informacja o zużytych i zbędnych składnikach rzeczowych majątku ruchomego

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Ostródzie zgodnie z przepisami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 2004)  informuje o możliwości sprzedaży, nieodpłatnego przekazania lub darowizny zużytych i zbędnych składników majątku ruchomego

1. Wykaz zużytych i zbędnych składnikach majątku