artykuł nr 1

INFORMACJA o zużytych i zbędnych składnikach majątku ruchomego

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Ostródzie zgodnie z przepisami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe (Dz.U. Nr 114, poz. 761), informuje o możliwości sprzedaży, nieodpłatnego przekazania lub darowizny zużytych i zbędnych składników majątku ruchomego zgodnie z poniższym zestawieniem.

 

Wykaz zużytych i zbędnych składników majątku