Ostatnio dodane lub zmodyfikowane artykuły

1. Ochrona danych osobowych

Zmiana IODO

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Ostródzie, działając na podstawie art. 37 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 05.05.2016r. nr 119, str. 1) wyznaczył z dniem 17 stycznia 2020 r. Pana Kamila Sapeta na Inspektora Ochrony Dan...

Utworzony: 2019-01-07 | Zmodyfikowany: 2020-01-17 09:53

2. Ochrona danych osobowych

Klauzula informacyjna

KLAUZULA INFORMACYJNA Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej Rozporządzenie) informujemy, że: Administratorem Twoich danych osobowych jest Powiatowy Lekarz Weterynarii w Ostródzie. Siedzibą Powiatowego Lekarza Weterynarii jest Powiatowy Inspektorat Weterynarii ul. Sienkiewicza 13, 14-100 Ostróda. Kontakt jest możliwy za pomocą telefonu: /89/ 646 59 73; adresu e-mail: ostroda.piw@wetgiw.gov.pl; skrytki ePUAP: PIWOstro...

Utworzony: 2018-05-25 | Zmodyfikowany: 2020-01-17 09:52

3. Aktualności

Ubój z konieczności zwierząt gospodarskich

Ubój z konieczności zwierząt gospodarskich kopytnych poza rzeźnią Ubój z konieczności zwierząt gospodarskich kopytnych poza rzeźnią dotyczy sytuacji, gdy zdrowe zwierzę, np. świnia, owca, koza, krowa, czy koń, ulegnie wypadkowi, np. złamie kończynę, kręgosłup, lub też ulegnie innemu urazowi, który uniemożliwia mu naturalne poruszanie się i tym samym transport do rzeźni. W takiej sytuacji istnieje możliwość uratowania wartości rzeźnej zwierzęcia. Więcej informacji TUTAJ 1. wzór świadectwa urzę...

Utworzony: 2020-01-17 | Zmodyfikowany: 2020-01-17 07:29

4. Dane teleadresowe

Dane jednostki

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Ostródzie 14-100 Ostróda ul. Sienkiewicza 13 tel /fax (89) 646 59 73 email: ostroda.piw@wetgiw.gov.pl Powiatowy Lekarz Weterynarii lek. wet. Adam Maciej Zimodro tel. 693 997 605 Godziny urzędowania : Poniedziałek - Piątek godz. 7.15 - 15.15 Dane jednostki : NIP 741-17-64-642 REGON 510750338 Nr rachunku bankowego jednostki Opłaty skarbowe Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy w Olsztynie 19 1010 1397 0085 7222 3100 0000 Gmina Miejska Ostróda ul. Mickiewicza ...

Utworzony: 2011-10-05 | Zmodyfikowany: 2020-01-03 10:42

5. Praca

Oferta pracy

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Ostródzie poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: inspektor weterynaryjny w Zespole ds. zdrowia i ochrony zwierząt 1. Treść ogłoszenia 2. Oświadczenie 3. Wynik naboru

Utworzony: 2019-11-27 | Zmodyfikowany: 2019-12-13 07:35

6. Praca

Oferta pracy

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Ostródzie poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: inspektor weterynaryjny w Zespole ds. bezpieczeństwa żywności 1. Treść ogłoszenia 2. Oświadczenie 3. Wynik naboru

Utworzony: 2019-11-06 | Zmodyfikowany: 2019-11-27 10:20

7. Ogłoszenia o naborze z art. 16 ustawy o IW

Ogłoszenie o naborze na 2020 r.

O G Ł O S Z E N I E Powiatowy Lekarz Weterynarii w Ostródzie w związku z art. 16 ust.1 pkt 1-2 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. z 2018 poz.1557) ogłasza nabór kandydatów niebędących pracownikami Inspekcji do wykonywania czynności urzędowych w ramach umowy zlecenia Rodzaj i miejsce wykonywania czynności: 1. szczepień ochronnych lub badań rozpoznawczych na terenie powiatu ostródzkiego, 2. sprawowania nadzoru nad miejscami gromadzenia, skupu lub sprzedaży zwier...

Utworzony: 2019-11-14 | Zmodyfikowany: 2019-11-14 07:57

8. Praca

Oferta pracy

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Ostródzie poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: inspektor weterynaryjny w Zespole ds. zdrowia i ochrony zwierząt 1. Treść ogłoszenia 2. Oświadczenie 3. Wynik naboru

Utworzony: 2019-10-11 | Zmodyfikowany: 2019-10-31 09:30

9. Praca

Oferta pracy

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Ostródzie poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: inspektor weterynaryjny w Zespole ds. bezpieczeństwa żywności 1. Treść ogłoszenia 2. Oświadczenie 3. Wynik naboru

Utworzony: 2019-09-26 | Zmodyfikowany: 2019-10-28 10:13

10. Praca

Oferta pracy

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Ostródzie poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko specjalista ds. finansowo-płacowych w Zespole ds. finansowo-księgowych. 1. Treść ogłoszenia 2. Oświadczenie 3. Wynik naboru

Utworzony: 2019-09-04 | Zmodyfikowany: 2019-10-24 08:05

11. Praca

Oferta pracy

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Ostródzie poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: inspektor weterynaryjny w Zespole ds. bezpieczeństwa żywności 1. Treść ogłoszenia 2. Oświadczenie 3. Wynik naboru

Utworzony: 2019-09-26 | Zmodyfikowany: 2019-10-17 13:02

12. Start

Witaj na stronie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Ostrodzie

Skrytka pocztowa: /PIWOstroda/SkrytkaESP

Utworzony: 2011-10-04 | Zmodyfikowany: 2019-09-26 11:35

13. Aktualności

ASF strefa czerwona

Mapa ognisk i przypadków ASF w Polsce oraz aktualny zasięg obszarów objętych restrykcjami (zgodnie z decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2019/1336 z dnia 9 sierpnia 2019 r.)

Utworzony: 2019-08-13 | Zmodyfikowany: 2019-09-05 10:37

14. Praca

Oferta pracy

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Ostródzie poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: inspektor weterynaryjny w Zespole ds. bezpieczeństwa żywności 1. Ogłoszenie o naborze 2. Oświadczenie 3. Wynik naboru

Utworzony: 2019-08-05 | Zmodyfikowany: 2019-09-04 07:49

15. Aktualności

Rzeźne strefa niebieska

Na terenie województwa warmińsko- mazurskiego zostało wyznaczonych 7 rzeźni ubijających świnie pochodzące z obszaru zagrożenia: Ubojnia Zwierząt Stanisław Siniuk, 11-600 Węgorzewo, Janówko 3C (WNI 28193601). Tel: (87) 427 46 08. ZAKŁAD UBOJU PRZETWÓRSTWA MIĘSA FILIP JASIŃSKI, Prusa 3, 11-200 Bartoszyce (WNI 28013801). Tel: (89) 762 02 20. ANIMEX FOODS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA ODDZIAŁ W EŁKU, 19-300 Ełk, ul. Suwalska 86 (WNI 28050201). Tel: (87) 621 93 26, 62...

Utworzony: 2019-08-27 | Zmodyfikowany: 2019-08-27 12:00

16. Aktualności

Informacja w sprawie zasad przemieszczania świń na obszarach zapowietrzonym i zagroż...

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Ostródzie informuje o zasadach przemieszczania świń na obszarach zapowietrzonym i zagrożonym, wyznaczonych w związku wystąpieniem 2 ognisk afrykańskiego pomoru świń (ASF) terenie powiatu elbląskiego. Jeżeli gospodarstwo utrzymujące świnie położone jest w obszarze zapowietrzonym lub zagrożonym, wyznaczonym w związku z wystąpieniem ogniska ASF (obszary wymienione w rozporządzeniach powiatowego lekarza weterynarii lub Wojewody), obowiązuje bezwzględny zakaz wyprowa...

Utworzony: 2019-08-19 | Zmodyfikowany: 2019-08-21 13:21

17. Aktualności

Informacja w sprawie zasad przemieszczania świń Strefa czerwona (obszar objęty ogr...

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Ostródzie informuje o zasadach przemieszczania świń w związku występowaniem na terytorium Polski afrykańskiego pomoru świń (ASF) Strefa czerwona (obszar objęty ograniczeniami) W obrębie strefy czerwonej: - przesyłka świń do innych gospodarstw albo do rzeźni możliwa po wystawieniu przez urzędowego lekarza weterynarii świadectwa zdrowia oraz uzyskaniu decyzji powiatowego lekarza weterynarii na przemieszczenie świń, - po uzyskaniu tych dokumentów świnie przemieszcz...

Utworzony: 2019-08-13 | Zmodyfikowany: 2019-08-19 12:15

18. Aktualności

ASF bieżąca sytuacja epizootyczna - ogniska

Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii o ognisku afrykańskiego pomoru świń (ASF) u świń Informacje o ogniskach ASF

Utworzony: 2019-08-09 | Zmodyfikowany: 2019-08-09 09:33

19. Praca

Oferta pracy

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Ostródzie poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: inspektor weterynaryjny w Zespole ds. bezpieczeństwa żywności 1. Treść ogłoszenia 2. Oświadczenie 3. Wynik naboru

Utworzony: 2019-06-18 | Zmodyfikowany: 2019-07-10 09:38

20. Regulamin organizacyjny - sierpień 2019

Regulamin organizacyjny 2019

1. Zarządzenie PLW nr 9/2019 z dnia 5 lipca 2019 r. 2. Regulamin organizacyjny sierpień 2019

Utworzony: 2019-07-05 | Zmodyfikowany: 2019-07-05 10:22