Ostatnio dodane lub zmodyfikowane artykuły

1. Sprawozdania finansowe

Bilans za 2019 r

1. Bilans 2019 r. 2. Informacja dodatkowa 2019 r. 3. Rachunek zysków i strat 4. Zestawienie zmian w funduszu Jednostki.

Utworzony: 2020-06-22 | Zmodyfikowany: 2020-06-22 14:23

2. Pracownicy

Wykaz stanowisk oraz telefony

Utworzony: 2012-07-10 | Zmodyfikowany: 2020-06-04 14:07

3. Praca

Oferta pracy

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Ostródzie poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: inspektor weterynaryjny w Zespole ds. zdrowia i ochrony zwierząt 1. Treść ogłoszenia 2. Oświadczenie 3. Wynik naboru

Utworzony: 2020-04-29 | Zmodyfikowany: 2020-06-04 11:10

4. Aktualności

Rozporządzenie

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Ostródzie informuje o wydaniu rozporządzenia Wojewody Warmińsko – Mazurskiego z dnia 5 maja 2020r. w sprawie poszukiwań padłych dzików na terenie województwa warmińsko – mazurskiego Treść rozporządzenia TUTAJ

Utworzony: 2020-05-05 | Zmodyfikowany: 2020-05-05 11:32

5. Praca

Oferta pracy

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Ostródzie poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: inspektor weterynaryjny w Zespole ds. zdrowia i ochrony zwierząt 1. Treść ogłoszenia 2. Oświadczenie 3. Wynik naboru

Utworzony: 2020-03-19 | Zmodyfikowany: 2020-04-28 09:29

6. Start

Komunikat

KOMUNIKAT O CZĘŚCIOWYM ZNIESIENIU OGRANICZEŃ ZWIĄZANYCH Z KORONAWIRUSEM Szanowni Państwo, w związku aktualnym harmonogramem ,,odmrażania" państwa w związku z epidemią koronawirusa informujemy, że Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Ostródzie uruchomił niezbędną obsługę interesantów przy zachowaniu wysokich wymogów sanitarnych Wszelkie wnioski, zapytania oraz wątpliwości można zgłaszać do nas: → drogą mailową na adres: ostroda.piw@wetgiw.gov.pl → poprzez platformę ePUAP, adres s...

Utworzony: 2020-03-12 | Zmodyfikowany: 2020-04-27 09:35

7. Aktualności

Wytyczne RHD SB

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Ostródzie informuje o zasadach rejestracji podmiotów dot. Sprzedaży Bezpośredniej (SB) oraz Rolniczego Handlu Detalicznego (RHD) 1. Wzór wniosku RHD 2. Broszura RHD miód 3. Wzór wniosku SB 4. Broszura SB miód 5. Oświadczenie posiadacza pszczół

Utworzony: 2020-04-27 | Zmodyfikowany: 2020-04-27 09:01

8. Praca

Oferta pracy

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Ostródzie poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: inspektor weterynaryjny w Zespole ds. zdrowia i ochrony zwierząt 1. Treść ogłoszenia 2. Oświadczenie 3. Wynik naboru

Utworzony: 2020-02-19 | Zmodyfikowany: 2020-03-18 12:37

9. Aktualności

Zalecenia producenci żywności koronawirus

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Ostródzie w załączeniu przekazuje zalecenia dla producentów żywności w związku z ogłoszeniem na obszarze RP stanu zagrożenia epidemicznego dot zakażenia wirusem SARS-CoV-2 Zalecenia dla producentów żywności

Utworzony: 2020-03-17 | Zmodyfikowany: 2020-03-17 12:38

10. Ochrona danych osobowych

Klauzula informacyjna dla umów zleceń, umów o dzieło oraz innych z kontahentami

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: 1) Administrator danych i kontakt do niego: Powiatowy Lekarz Weterynarii w Ostródzie ul. Sienkiewicza 13 14-100 Ostróda tel. (89) 646 59 73 2) Kontakt do inspektora ochrony danych: Kamil Sapeta e’mail: kontakt@danebezpieczne.pl 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozpo...

Utworzony: 2020-03-03 | Zmodyfikowany: 2020-03-03 09:11

11. Ochrona danych osobowych

Zmiana IODO

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Ostródzie, działając na podstawie art. 37 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 05.05.2016r. nr 119, str. 1) wyznaczył z dniem 17 stycznia 2020 r. Pana Kamila Sapeta na Inspektora Ochrony Dan...

Utworzony: 2019-01-07 | Zmodyfikowany: 2020-01-17 09:53

12. Ochrona danych osobowych

Klauzula informacyjna

KLAUZULA INFORMACYJNA Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej Rozporządzenie) informujemy, że: Administratorem Twoich danych osobowych jest Powiatowy Lekarz Weterynarii w Ostródzie. Siedzibą Powiatowego Lekarza Weterynarii jest Powiatowy Inspektorat Weterynarii ul. Sienkiewicza 13, 14-100 Ostróda. Kontakt jest możliwy za pomocą telefonu: /89/ 646 59 73; adresu e-mail: ostroda.piw@wetgiw.gov.pl; skrytki ePUAP: PIWOstro...

Utworzony: 2018-05-25 | Zmodyfikowany: 2020-01-17 09:52

13. Aktualności

Ubój z konieczności zwierząt gospodarskich

Ubój z konieczności zwierząt gospodarskich kopytnych poza rzeźnią Ubój z konieczności zwierząt gospodarskich kopytnych poza rzeźnią dotyczy sytuacji, gdy zdrowe zwierzę, np. świnia, owca, koza, krowa, czy koń, ulegnie wypadkowi, np. złamie kończynę, kręgosłup, lub też ulegnie innemu urazowi, który uniemożliwia mu naturalne poruszanie się i tym samym transport do rzeźni. W takiej sytuacji istnieje możliwość uratowania wartości rzeźnej zwierzęcia. Więcej informacji TUTAJ 1. wzór świadectwa urzę...

Utworzony: 2020-01-17 | Zmodyfikowany: 2020-01-17 07:29

14. Dane teleadresowe

Dane jednostki

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Ostródzie 14-100 Ostróda ul. Sienkiewicza 13 tel /fax (89) 646 59 73 email: ostroda.piw@wetgiw.gov.pl Powiatowy Lekarz Weterynarii lek. wet. Adam Maciej Zimodro tel. 693 997 605 Godziny urzędowania : Poniedziałek - Piątek godz. 7.15 - 15.15 Dane jednostki : NIP 741-17-64-642 REGON 510750338 Nr rachunku bankowego jednostki Opłaty skarbowe Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy w Olsztynie 19 1010 1397 0085 7222 3100 0000 Gmina Miejska Ostróda ul. Mickiewicza ...

Utworzony: 2011-10-05 | Zmodyfikowany: 2020-01-03 10:42

15. Praca

Oferta pracy

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Ostródzie poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: inspektor weterynaryjny w Zespole ds. zdrowia i ochrony zwierząt 1. Treść ogłoszenia 2. Oświadczenie 3. Wynik naboru

Utworzony: 2019-11-27 | Zmodyfikowany: 2019-12-13 07:35

16. Praca

Oferta pracy

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Ostródzie poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: inspektor weterynaryjny w Zespole ds. bezpieczeństwa żywności 1. Treść ogłoszenia 2. Oświadczenie 3. Wynik naboru

Utworzony: 2019-11-06 | Zmodyfikowany: 2019-11-27 10:20

17. Ogłoszenia o naborze z art. 16 ustawy o IW

Ogłoszenie o naborze na 2020 r.

O G Ł O S Z E N I E Powiatowy Lekarz Weterynarii w Ostródzie w związku z art. 16 ust.1 pkt 1-2 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. z 2018 poz.1557) ogłasza nabór kandydatów niebędących pracownikami Inspekcji do wykonywania czynności urzędowych w ramach umowy zlecenia Rodzaj i miejsce wykonywania czynności: 1. szczepień ochronnych lub badań rozpoznawczych na terenie powiatu ostródzkiego, 2. sprawowania nadzoru nad miejscami gromadzenia, skupu lub sprzedaży zwier...

Utworzony: 2019-11-14 | Zmodyfikowany: 2019-11-14 07:57

18. Praca

Oferta pracy

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Ostródzie poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: inspektor weterynaryjny w Zespole ds. zdrowia i ochrony zwierząt 1. Treść ogłoszenia 2. Oświadczenie 3. Wynik naboru

Utworzony: 2019-10-11 | Zmodyfikowany: 2019-10-31 09:30

19. Praca

Oferta pracy

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Ostródzie poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: inspektor weterynaryjny w Zespole ds. bezpieczeństwa żywności 1. Treść ogłoszenia 2. Oświadczenie 3. Wynik naboru

Utworzony: 2019-09-26 | Zmodyfikowany: 2019-10-28 10:13

20. Praca

Oferta pracy

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Ostródzie poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko specjalista ds. finansowo-płacowych w Zespole ds. finansowo-księgowych. 1. Treść ogłoszenia 2. Oświadczenie 3. Wynik naboru

Utworzony: 2019-09-04 | Zmodyfikowany: 2019-10-24 08:05