Ostatnio dodane lub zmodyfikowane artykuły

Aktualności

Rozporządzenie PLW w sprawie wyznaczenia strefy objętej zakażeniem w związku ze stwi...

Rozporządzenie Nr 1/2024 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Ostródzie z dnia 27 marca 2024 r. w sprawie wyznaczenia strefy objętej zakażeniem w związku ze stwierdzeniem rzekomego pomoru drobiu (Newcastle disease) u ptaków dzikich (TUTAJ)

Utworzony: 2024-03-28 | Zmodyfikowany: 2024-03-28 08:27

Aktualności

Rozporządzenie Nr 7 W W-M w sprawie wysoce zjadliwej grypy ptaków

Rozporządzenie Nr 7 W W-M z dnia 29 lutego 2024 r. ws. zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) (ognisko w m. Wola-Kamieńska)(TUTAJ)

Utworzony: 2024-02-29 | Zmodyfikowany: 2024-02-29 11:26

Dane teleadresowe

Dane jednostki

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Ostródzie 14-100 Ostróda ul. Sienkiewicza 13 tel (89) 646 59 73 fax wew. 39 email: piw@ostroda.piw.gov.pl Powiatowy Lekarz Weterynarii lek. wet. Agnieszka Monika Prass e'mail: aprass@ostroda.piw.gov.pl tel. 693 997 605 Godziny urzędowania : Poniedziałek godz. 8.00 - 16.00 Wtorek - Piątek godz. 7.15 - 15.15 Dane jednostki : NIP 741-17-64-642 REGON 510750338 Nr rachunku bankowego jednostki Opłaty skarbowe Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy w Olsztynie ...

Utworzony: 2011-10-05 | Zmodyfikowany: 2023-12-04 11:57

Wzory formularzy

Wzory formularzy do pobrania

1. Zgłoszenie działalności: 1.1 Wzór ogólny - zgłoszenie działalności nadzorowanej a) bydło b) świnie c) drób rzeźny d) owce, kozy e) konie f) Zgłoszenie pasieki do rejestru PIW 2. Zakończenie działalności a) bydło, świnie, owce, kozy, produkcja roślinna b) pozostałe 3. Zgłoszenie uboju gospodarczego cieląt, owiec, kóz i świń 4. Zgłoszenie podmiotu działającego na rynku pasz 5. Zgłoszenie padłych zwierząt (bydło, owce, kozy) 6. Zgłoszenie wstawienia nowego stada drobiu 7. Wniosek o wystawieni...

Utworzony: 2012-06-28 | Zmodyfikowany: 2023-11-15 14:35

Ogłoszenia o naborze z art. 16 ustawy o IW

Ogłoszenie o potrzebie dokonania wyznaczeń na 2024 r.

Ogłoszenie o potrzebie dokonania wyznaczeń lekarzy weterynarii do wykonywania czynności urzędowych i osób do wykonywania czynności pomocniczych na terenie powiatu ostródzkiego na 2024 r. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Ostródzie w związku z art. 16 ust.1 pkt 1-2 oraz art. 16 ust. 1a ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. z 2022 poz. 2629 z póżn.zm.) ogłasza nabór kandydatów niebędących pracownikami Inspekcji do wykonywania czynności urzędowych w ramach umowy zlecen...

Utworzony: 2023-11-13 | Zmodyfikowany: 2023-11-13 13:19

Pracownicy

PRACOWNICY

Utworzony: 2021-01-29 | Zmodyfikowany: 2023-09-19 09:18

Start

Witaj na stronie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Ostrodzie

Skrytka pocztowa: /PIWOstroda/SkrytkaESP

Utworzony: 2011-10-04 | Zmodyfikowany: 2023-05-25 11:37

Sprawozdania finansowe

Bilans za 2022 r.

1. Bilans za 2022 r. 2. Informacja dodatkowa za 2022 r. 3. Rachunek zysków i strat za 2022 r. 4. Zestawienie zmian w funduszu jednostki za 2022 r.

Utworzony: 2023-05-08 | Zmodyfikowany: 2023-05-08 12:00

Regulamin organizacyjny

Zmiana regulamin organizacyjny - wrzesień 2020

1. Zarządzenie PLW nr 13/2020 zmieniające zarządzenie ustalające regulamin organizacyjny

Utworzony: 2020-09-02 | Zmodyfikowany: 2023-03-15 12:07

Praca

Oferta pracy starszy inspektor weterynaryjny

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Ostródzie poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: starszy inspektor weterynaryjny w Zespole ds. bezpieczeństwa żywności, pasz i utylizacji 1. Treść ogłoszenia 2. Oświadczenie 3. Wynik naboru

Utworzony: 2023-02-08 | Zmodyfikowany: 2023-03-01 08:25

Ogłoszenia o naborze z art. 16 ustawy o IW

Ogłoszenie o potrzebie dokonania wyznaczeń na 2023 r. nabór uzupełniający

Ogłoszenie o potrzebie dokonania wyznaczeń lekarzy weterynarii do wykonywania czynności urzędowych na terenie powiatu ostródzkiego na 2023 r. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Ostródzie w związku z art. 16 ust.1 pkt 1 oraz art. 16 ust. 1a ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. z 2021 poz. 306 z póżn.zm.) ogłasza nabór kandydatów niebędących pracownikami Inspekcji do wykonywania czynności urzędowych w ramach umowy zlecenia Rodzaj, zakres i miejsce wykonywania czynnośc...

Utworzony: 2023-02-06 | Zmodyfikowany: 2023-02-06 11:12

Wniosek o zapewnienie dostępności

Wniosek o zapewnienie dostępności cyfrowej

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 848), każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej albo o jego udostępnienie za pomocą alternatywnego sposobu dostępu. Żądanie powinno zawierać: 1) dane kontaktowe osoby występującej z żądaniem, 2) w...

Utworzony: 2023-01-05 | Zmodyfikowany: 2023-01-05 14:47

Wniosek o zapewnienie dostępności

Wniosek o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej

Zgodnie z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, każdy, bez konieczności wykazania interesu prawnego lub faktycznego, ma prawo poinformować Urząd o braku dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej, o których mowa odpowiednio w art. 6 pkt 1 lub 3, tego podmiotu. Osoba ze szczególnymi potrzebami lub jej przedstawiciel ustawowy, po wykazaniu interesu faktycznego, ma prawo wystąpić z wnioskiem o zapewnienie dostępności archit...

Utworzony: 2021-03-19 | Zmodyfikowany: 2023-01-05 14:44

Praca

Oferta pracy inspektor weterynaryjny

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Ostródzie poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: inspektor weterynaryjny w Zespole ds. bezpieczeństwa żywności, pasz i utylizacji 1. Treść ogłoszenia 2. Oświadczenie 3. Wynik naboru

Utworzony: 2022-10-25 | Zmodyfikowany: 2022-11-22 07:37

Praca

Oferta pracy specjalista

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Ostródzie poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: specjalista w Zespole ds. administracyjnych 1. Treść ogłoszenia 2. Oświadczenie 3. Wynik naboru

Utworzony: 2022-10-25 | Zmodyfikowany: 2022-11-22 07:35

Ogłoszenia o naborze z art. 16 ustawy o IW

Ogłoszenie o potrzebie dokonania wyznaczeń na 2023 r.

Ogłoszenie o potrzebie dokonania wyznaczeń lekarzy weterynarii do wykonywania czynności urzędowych i osób do wykonywania czynności pomocniczych na terenie powiatu ostródzkiego na 2023 r. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Ostródzie w związku z art. 16 ust.1 pkt 1-2 oraz art. 16 ust. 1a ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. z 2021 poz.306 z póżn.zm.) ogłasza nabór kandydatów niebędących pracownikami Inspekcji do wykonywania czynności urzędowych w ramach umowy zlecenia...

Utworzony: 2022-11-08 | Zmodyfikowany: 2022-11-08 10:15

Wykaz gabinetów, lecznic, przychodni na terenie powiatu ostródzkiego

Dane teleadresowe gabinetów,lecznic i przechodni weterynaryjnych na terenie powiatu ...

DANE TELEADRESOWE GABINETÓW, LECZNIC I PRZYCHODNI WETERYNARYJNYCH NA TERENIE POWIATU OSTRÓDZKIEGO http://www.wmilwet.pl/zaklady-lecznicze/ewidencja-zakladow-leczniczych/

Utworzony: 2011-10-05 | Zmodyfikowany: 2022-10-13 14:55

Praca

Oferta pracy

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Ostródzie poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: starszy kontroler weterynaryjny w Zespole ds. zdrowia i ochrony zwierząt 1. Treść ogłoszenia 2. Oświadczenie 3. Wynik naboru

Utworzony: 2022-09-08 | Zmodyfikowany: 2022-09-26 09:49

Aktualności

Wytyczne dotyczące wdrażania systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności

ZAWIADOMIENIE KOMISJI w sprawie wytycznych dotyczących wdrażania systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności obejmujących dobre praktyki higieniczne i procedury oparte na zasadach HACCP, uwzględniając ułatwienia/elastyczność w zakresie wdrażania w niektórych przedsiębiorstwach spożywczych (2022/C 355/01) (TUTAJ)

Utworzony: 2022-09-26 | Zmodyfikowany: 2022-09-26 07:38

Ogłoszenia o naborze z art. 16 ustawy o IW

Ogłoszenie i potrzebie dokonania wyznaczeń na 2022 r. nabór uzupełniający

Ogłoszenie o potrzebie dokonania wyznaczeń lekarzy weterynarii do wykonywania czynności urzędowych na terenie powiatu ostródzkiego na 2022 r. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Ostródzie w związku z art. 16 ust.1 pkt 1 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. z 2021 poz. 306 z późn.zm.) ogłasza nabór kandydatów niebędących pracownikami Inspekcji do wykonywania czynności urzędowych w ramach umowy zlecenia Rodzaj, zakres i miejsce wykonywania czynności : - sprawowanie nad...

Utworzony: 2022-08-09 | Zmodyfikowany: 2022-08-09 08:00