Ostatnio dodane lub zmodyfikowane artykuły

Praca

Oferta pracy

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Ostródzie poszukuje kandydatów / kandydatek na 2 stanowiska: inspektor weterynaryjny w Zespole ds. bezpieczeństwa żywności, pasz i utylizacji. 1. Treść ogłoszenia 2. Oświadczenie

Utworzony: 2022-01-25 | Zmodyfikowany: 2022-01-25 05:38

Praca

Oferta pracy

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Ostródzie poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: starszy inspektor weterynaryjny w Zespole ds. zdrowia i ochrony zwierząt 1. Treść ogłoszenia nr 91497 2. Treść ogłoszenia nr 91498 Wzór oświadczenia

Utworzony: 2022-01-24 | Zmodyfikowany: 2022-01-24 08:27

Aktualności

Rozporządzenie Nr 10 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 20 stycznia 2022r

Rozporządzenie Nr 10 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 20 stycznia 2022r. w sprawie uchylenia rozporządzenia w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń (ASF)- ognisko m. Omule, gmina Lubawa, powiat iławski (uchylenie rozporządzenia nr 94 z dnia 23.12.2021r.)TUTAJ

Utworzony: 2022-01-20 | Zmodyfikowany: 2022-01-20 15:08

Aktualności

Szkolenie

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Ostródzie informuje, że w siedzibie inspektoratu (III p) dnia 14 stycznia 2022 r. o godzinie 13:00 odbędzie się bezpłatne „Szkolenie z uboju zwierząt na użytek własny w gospodarstwie”, po którym zostanie wydane zaświadczenie uprawniające do uboju na użytek własny. Za wydanie zaświadczenie o odbytym szkoleniu pobierana jest opłata skarbowa w wysokości 17 zł, którą należy uiścić w wybranym punkcie podanym na stronie internetowej inspektoratu lub bezpoś...

Utworzony: 2022-01-10 | Zmodyfikowany: 2022-01-10 12:24

Aktualności

Rozporządzenie 94 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego

Rozporządzenie Nr 94 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego z dnia 23 grudnia 2021 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń (ASF) TUTAJ

Utworzony: 2021-12-23 | Zmodyfikowany: 2021-12-23 13:24

Aktualności

Rozporządzenie 93 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego

Rozporządzenie Nr 93 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego z dnia 22 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad utrzymywania drobiu na terenie województwa warmińsko - mazurskiego (TUTAJ)

Utworzony: 2021-12-23 | Zmodyfikowany: 2021-12-23 13:19

Aktualności

Rozporządzenie 88 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego

Rozporządzenie Nr 88 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego z dnia 22 listopada 2021 r. w sprawie zasad utrzymywania drobiu na terenie województwa warmińsko - mazurskiego (TUTAJ)

Utworzony: 2021-12-23 | Zmodyfikowany: 2021-12-23 13:11

Aktualności

Apel

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Ostródzie zawiadamia o konieczności zgłaszania do powiatowego inspektoratu weterynarii wszystkich przypadków znalezienia padłego ptactwa, a w szczególności wodnego i drapieżnego. Jednocześnie przypomina się hodowcom drobiu – w tym chowu przyzagrodowego, o obowiązujących środkach bioasekuracji określonych w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy...

Utworzony: 2021-11-04 | Zmodyfikowany: 2021-11-08 10:55

Ogłoszenia o naborze z art. 16 ustawy o IW

Ogłoszenie o potrzebie dokonania wyznaczeń na 2022 r.

Ogłoszenie o potrzebie dokonania wyznaczeń lekarzy weterynarii do wykonywania czynności urzędowych i osób do wykonywania czynności pomocniczych na terenie powiatu ostródzkiego na 2022 r. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Ostródzie w związku z art. 16 ust.1 pkt 1-2 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. z 2021 poz.306) ogłasza nabór kandydatów niebędących pracownikami Inspekcji do wykonywania czynności urzędowych w ramach umowy zlecenia Rodzaj, zakres i miejsce wykony...

Utworzony: 2021-11-08 | Zmodyfikowany: 2021-11-08 09:22

Środki zbędne i zużyte do sprzedaży

Ogłoszenie o 2. przetargu

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Ostródzie ogłasza drugi przetarg nieograniczony na sprzedaż samochodu terenowego Hyundai Tucson znajdującego się na wyposażeniu Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Ostródzie 1. Treść ogłoszenia 1a. Wycena rzeczoznawcy i opis uszkodzeń 2. Wzór oferty + oświadczenia

Utworzony: 2021-11-02 | Zmodyfikowany: 2021-11-02 07:48

Aktualności

Informacja dla hodowców świń - plan bezpieczeństwa biologicznego

W związku z koniecznością intensyfikacji działań związanych z dostosowaniem do wymogów bioasekuracji, wynikających z przepisów załącznika II rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2021/605 z dnia 7 kwietnia 2021 r. ustanawiającego szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń zwany dalej RWK 2021/605, w szczególności w zakresie posiadania ogrodzeń oraz wdrożenia planu bezpieczeństwa biologicznego, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Ostródzie w załączeniu przekazuje do wykorzystania nas...

Utworzony: 2021-10-25 | Zmodyfikowany: 2021-10-25 11:28

Środki zbędne i zużyte do sprzedaży

Ogłoszenie o przetargu

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Ostródzie ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż samochodu terenowego Hyundai Tucson znajdującego się na wyposażeniu Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Ostródzie 1. Treść ogłoszenia 1a. Wycena rzeczoznawcy 1b. Opis uszkodzeń 1c. Dokumentacja fotograficzna 2. Wzór oferty + oświadczenia

Utworzony: 2021-10-14 | Zmodyfikowany: 2021-10-15 07:32

Praca

Oferta pracy

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Ostródzie poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: inspektor weterynaryjny w Zespole ds. bezpieczeństwa żywności, pasz i utylizacji. 1. Treść ogłoszenia 2. Oświadczenie 3. Wynik

Utworzony: 2021-09-08 | Zmodyfikowany: 2021-10-11 10:21

Środki zbędne i zużyte do sprzedaży

Informacja o zużytym składniku majątku

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Ostródzie, na podstawie § 2a ust. 1 i 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 2004 z późn.zm.) informuje, że posiada zużyty składnik majątku ruchomego, który może być przeznaczony do nieodpłatnego przekazania na czas nieoznaczony jednostce sektora finansów publicznych lub państwowej osobie prawnej, która n...

Utworzony: 2021-10-08 | Zmodyfikowany: 2021-10-08 11:33

Dane teleadresowe

Dane jednostki

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Ostródzie 14-100 Ostróda ul. Sienkiewicza 13 tel /fax (89) 646 59 73 email: piw@ostroda.piw.gov.pl Powiatowy Lekarz Weterynarii lek. wet. Adam Maciej Zimodro tel. 693 997 605 Godziny urzędowania : Poniedziałek - Piątek godz. 7.15 - 15.15 Dane jednostki : NIP 741-17-64-642 REGON 510750338 Nr rachunku bankowego jednostki Opłaty skarbowe Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy w Olsztynie 19 1010 1397 0085 7222 3100 0000 Gmina Miejska Ostróda ul. Mickiewicza 24 ...

Utworzony: 2011-10-05 | Zmodyfikowany: 2021-10-04 12:16

Aktualności

Rozporządzenie Nr 70 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 27 września 2021 roku

Rozporządzenie Nr 70 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 27 września 2021 roku w w sprawie uchylenia rozporządzenia w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terenie gminy Lubawa (TUTAJ)

Utworzony: 2021-09-27 | Zmodyfikowany: 2021-09-27 14:17

Aktualności

Rozporządzenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego uchylające - ASF gm.Dąbrówno

Rozporządzenie Nr 66 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 20 września 2021 r. w sprawie uchylenia rozporządzenia w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terenie gminy Dąbrówno (TUTAJ)

Utworzony: 2021-09-20 | Zmodyfikowany: 2021-09-20 14:07

Aktualności

Szkolenia w zakresie zawodowego uboju zwierząt oraz warunków i metod uboju zwierząt

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Ostródzie informuje, że Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie Centrum Edukacji w Ostródzie 14-100 Ostróda, ul, Olsztyńska 17 posiada uprawnienia do przeprowadzenia szkolenia w zakresie zawodowego uboju zwierząt oraz warunków i metod uboju zwierząt w oparciu o wytyczne załącznika IV rozporządzenia 1099/2009 Rady (WE)

Utworzony: 2021-09-16 | Zmodyfikowany: 2021-09-16 11:18

Praca

Oferta pracy

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Ostródzie poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: starszy kontroler weterynaryjny w Zespole ds. bezpieczeństwa żywności, pasz i utylizacji. 1. Treść ogłoszenia 2. Oświadczenie 3. Wynik naboru

Utworzony: 2021-08-11 | Zmodyfikowany: 2021-09-06 10:55

Aktualności

Rozporządzenie Wojewody Warmińsko - Mazurskiego - ASF (zm.)

Rozporządzenie Nr 59 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 3 września 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terenie gminy Dąbrówno (TREŚĆ ROZPORZĄDZENIA)

Utworzony: 2021-09-06 | Zmodyfikowany: 2021-09-06 08:21