Ostatnio dodane lub zmodyfikowane artykuły

Wzory formularzy

Wzory formularzy do pobrania

1. Zgłoszenie działalności: 1.1 Wzór ogólny - zgłoszenie działalności nadzorowanej a) bydło b) świnie c) drób rzeźny d) owce, kozy e) konie f) Zgłoszenie pasieki do rejestru PIW 2. Zakończenie działalności a) bydło, świnie, owce, kozy, produkcja roślinna b) pozostałe 3. Zgłoszenie uboju gospodarczego cieląt, owiec, kóz i świń 4. Zgłoszenie podmiotu działającego na rynku pasz 5. Zgłoszenie padłych zwierząt (bydło, owce, kozy) 6. Zgłoszenie wstawienia nowego stada drobiu 7. Wniosek o wystawieni...

Utworzony: 2012-06-28 | Zmodyfikowany: 2023-01-17 11:50

Wniosek o zapewnienie dostępności

Wniosek o zapewnienie dostępności cyfrowej

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 848), każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej albo o jego udostępnienie za pomocą alternatywnego sposobu dostępu. Żądanie powinno zawierać: 1) dane kontaktowe osoby występującej z żądaniem, 2) w...

Utworzony: 2023-01-05 | Zmodyfikowany: 2023-01-05 14:47

Wniosek o zapewnienie dostępności

Wniosek o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej

Zgodnie z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, każdy, bez konieczności wykazania interesu prawnego lub faktycznego, ma prawo poinformować Urząd o braku dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej, o których mowa odpowiednio w art. 6 pkt 1 lub 3, tego podmiotu. Osoba ze szczególnymi potrzebami lub jej przedstawiciel ustawowy, po wykazaniu interesu faktycznego, ma prawo wystąpić z wnioskiem o zapewnienie dostępności archit...

Utworzony: 2021-03-19 | Zmodyfikowany: 2023-01-05 14:44

Praca

Oferta pracy inspektor weterynaryjny

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Ostródzie poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: inspektor weterynaryjny w Zespole ds. bezpieczeństwa żywności, pasz i utylizacji 1. Treść ogłoszenia 2. Oświadczenie 3. Wynik naboru

Utworzony: 2022-10-25 | Zmodyfikowany: 2022-11-22 07:37

Praca

Oferta pracy specjalista

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Ostródzie poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: specjalista w Zespole ds. administracyjnych 1. Treść ogłoszenia 2. Oświadczenie 3. Wynik naboru

Utworzony: 2022-10-25 | Zmodyfikowany: 2022-11-22 07:35

Ogłoszenia o naborze z art. 16 ustawy o IW

Ogłoszenie o potrzebie dokonania wyznaczeń na 2023 r.

Ogłoszenie o potrzebie dokonania wyznaczeń lekarzy weterynarii do wykonywania czynności urzędowych i osób do wykonywania czynności pomocniczych na terenie powiatu ostródzkiego na 2023 r. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Ostródzie w związku z art. 16 ust.1 pkt 1-2 oraz art. 16 ust. 1a ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. z 2021 poz.306 z póżn.zm.) ogłasza nabór kandydatów niebędących pracownikami Inspekcji do wykonywania czynności urzędowych w ramach umowy zlecenia...

Utworzony: 2022-11-08 | Zmodyfikowany: 2022-11-08 10:15

Wykaz gabinetów, lecznic, przychodni na terenie powiatu ostródzkiego

Dane teleadresowe gabinetów,lecznic i przechodni weterynaryjnych na terenie powiatu ...

DANE TELEADRESOWE GABINETÓW, LECZNIC I PRZYCHODNI WETERYNARYJNYCH NA TERENIE POWIATU OSTRÓDZKIEGO http://www.wmilwet.pl/zaklady-lecznicze/ewidencja-zakladow-leczniczych/

Utworzony: 2011-10-05 | Zmodyfikowany: 2022-10-13 14:55

Praca

Oferta pracy

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Ostródzie poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: starszy kontroler weterynaryjny w Zespole ds. zdrowia i ochrony zwierząt 1. Treść ogłoszenia 2. Oświadczenie 3. Wynik naboru

Utworzony: 2022-09-08 | Zmodyfikowany: 2022-09-26 09:49

Aktualności

Wytyczne dotyczące wdrażania systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności

ZAWIADOMIENIE KOMISJI w sprawie wytycznych dotyczących wdrażania systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności obejmujących dobre praktyki higieniczne i procedury oparte na zasadach HACCP, uwzględniając ułatwienia/elastyczność w zakresie wdrażania w niektórych przedsiębiorstwach spożywczych (2022/C 355/01) (TUTAJ)

Utworzony: 2022-09-26 | Zmodyfikowany: 2022-09-26 07:38

Aktualności

Rozporządzenie nr 22 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 30 sierpnia 2022 r.

Rozporządzenie nr 22 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 30 sierpnia 2022 r w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa warmińsko-mazurskiego (TUTAJ)

Utworzony: 2022-08-30 | Zmodyfikowany: 2022-08-30 13:38

Pracownicy

PRACOWNICY

Utworzony: 2021-01-29 | Zmodyfikowany: 2022-08-19 13:34

Ogłoszenia o naborze z art. 16 ustawy o IW

Ogłoszenie i potrzebie dokonania wyznaczeń na 2022 r. nabór uzupełniający

Ogłoszenie o potrzebie dokonania wyznaczeń lekarzy weterynarii do wykonywania czynności urzędowych na terenie powiatu ostródzkiego na 2022 r. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Ostródzie w związku z art. 16 ust.1 pkt 1 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. z 2021 poz. 306 z późn.zm.) ogłasza nabór kandydatów niebędących pracownikami Inspekcji do wykonywania czynności urzędowych w ramach umowy zlecenia Rodzaj, zakres i miejsce wykonywania czynności : - sprawowanie nad...

Utworzony: 2022-08-09 | Zmodyfikowany: 2022-08-09 08:00

Aktualności

Rozporządzenie Nr 20 Wojewody W-M z dnia 18 lipca 2022 roku w sprawie uchylenia rozp...

Rozporządzenie Nr 20 Wojewody W-M z dnia 18 lipca 2022 roku w sprawie uchylenia rozporządzenia w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń (ASF)

Utworzony: 2022-07-19 | Zmodyfikowany: 2022-07-19 08:28

Praca

Oferta pracy

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Ostródzie poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: inspektor weterynaryjny w Zespole ds. bezpieczeństwa żywności, pasz i utylizacji 1. Treść ogłoszenia 2. Oświadczenie 3. Wynik naboru Jeśli jesteś lekarzem weterynarii lub technologiem żywności, szukasz pracy lub dotychczasowa przyniosła rozczarowanie, masz dość długich dyżurów w lecznicy, pracy w weekendy, chcesz więcej czasu spędzać z rodziną i jednocześnie realizować się zawodowo - ta praca jest dla Ci...

Utworzony: 2022-06-21 | Zmodyfikowany: 2022-07-15 13:46

Dane teleadresowe

Dane jednostki

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Ostródzie 14-100 Ostróda ul. Sienkiewicza 13 tel (89) 646 59 73 fax wew. 39 email: piw@ostroda.piw.gov.pl Powiatowy Lekarz Weterynarii lek. wet. Adam Maciej Zimodro tel. 693 997 605 Godziny urzędowania : Poniedziałek - Piątek godz. 7.15 - 15.15 Dane jednostki : NIP 741-17-64-642 REGON 510750338 Nr rachunku bankowego jednostki Opłaty skarbowe Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy w Olsztynie 19 1010 1397 0085 7222 3100 0000 Gmina Miejska Ostróda ul. Mickiewi...

Utworzony: 2011-10-05 | Zmodyfikowany: 2022-07-07 14:50

Ogłoszenia o naborze z art. 16 ustawy o IW

Ogłoszenie i potrzebie dokonania wyznaczeń na 2022 r. nabór uzupełniający

Ogłoszenie o potrzebie dokonania wyznaczeń lekarzy weterynarii do wykonywania czynności urzędowych na terenie powiatu ostródzkiego na 2022 r. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Ostródzie w związku z art. 16 ust.1 pkt 1 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. z 2021 poz. 306 z późn.zm.) ogłasza nabór kandydatów niebędących pracownikami Inspekcji do wykonywania czynności urzędowych w ramach umowy zlecenia Rodzaj, zakres i miejsce wykonywania czynności : - sprawowanie nad...

Utworzony: 2022-06-30 | Zmodyfikowany: 2022-06-30 10:08

Aktualności

Rozporządzenie Nr 18 W W-M z dnia 21.06.2022r. w sprawie zwalczania afrykańskiego po...

Rozporządzenia Nr 18 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego z dnia 21.06.2022 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń (ASF) (TUTAJ)

Utworzony: 2022-06-21 | Zmodyfikowany: 2022-06-21 14:05

Praca

Oferta pracy

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Ostródzie poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: inspektor weterynaryjny w Zespole ds. bezpieczeństwa żywności, pasz i utylizacji 1. Treść ogłoszenia 2. Oświadczenie 3. Wynik naboru

Utworzony: 2022-05-11 | Zmodyfikowany: 2022-06-15 10:51

Ogłoszenia o naborze z art. 16 ustawy o IW

Ogłoszenie i potrzebie dokonania wyznaczeń na 2022 r. nabór uzupełniający

Ogłoszenie o potrzebie dokonania wyznaczeń lekarzy weterynarii do wykonywania czynności urzędowych na terenie powiatu ostródzkiego na 2022 r. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Ostródzie w związku z art. 16 ust.1 pkt 1 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. z 2021 poz. 306 z późn. zm.) ogłasza nabór kandydatów niebędących pracownikami Inspekcji do wykonywania czynności urzędowych w ramach umowy zlecenia Rodzaj, zakres i miejsce wykonywania czynności : - sprawowanie na...

Utworzony: 2022-05-30 | Zmodyfikowany: 2022-05-30 08:54

Praca

Oferta pracy

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Ostródzie poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: inspektor weterynaryjny w Zespole ds. zdrowia i ochrony zwierząt 1. Treść ogłoszenia 2. Oświadczenie Jeśli jesteś lekarzem weterynarii, masz dość długich dyżurów w lecznicy, pracy w weekendy, chcesz więcej czasu spędzać z rodziną i jednocześnie realizować się zawodowo - ta praca jest dla Ciebie ! 3. Wynik naboru

Utworzony: 2022-04-11 | Zmodyfikowany: 2022-05-17 08:19