Statystyki odwiedzin strony BIP

Główne menu
   Start55354
   Dane teleadresowe15271
   Aktualności18537
   Struktura organizacyjna4415
   Pracownicy12945
   Regulamin organizacyjny2394
     Regulamin organizacyjny - lipiec 20101365
     Zmiana regulaminu organizacyjnego - styczeń 20111268
     Regulamin organizacyjny - marzec 2013728
     Regulamin organizacyjny - styczeń 2015737
     Regulamin organizacyjny - sierpień 2019551
   Ochrona danych osobowych1019
   Działalność3271
   Kontrole urzędowe393
   Sprawozdania finansowe838
     za 2018 rok422
   Majątek1924
     za 2018 rok331
   Plany działań1875
     Plany 2011787
     Plany 20121079
   Badania monitoringowe1974
     Badania monitoringowe bydło1158
    ›    Choroby : grużlica,bruceloza,białaczka1930
    ›    Choroba niebieskiego języka1548
    ›    Choroby : IBR i IPV955
    ›    Choroba pryszczyca1035
     Badania monitoringowe świnie822
    ›    Choroba Aujeszky'ego963
    ›    Choroba klasyczny pomór świń877
    ›    Choroba pęcherzykowa świń1568
     Badania monitoringowe owce i kozy1026
    ›    Choroba bruceloza937
    ›    Choroba niebieskiego języka811
    ›    Choroba gorączka Q790
   Wykaz gabinetów, lecznic, przychodni na terenie powiatu ostródzkiego8170
Deklaracja dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami
   Deklaracja dostępności778
   Powołanie koordynatora416
   Wniosek o zapewnienie dostępności777
   Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego494
   Plan na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami471
Ogłoszenia
   Zamówienia publiczne13341
     Zamówienia / rok 20111100
   Środki zbędne i zużyte do sprzedaży12276
   Ogłoszenia o naborze z art. 16 ustawy o IW9569
   Praca12689
Inne
   Do pobrania2892
   Wzory formularzy9105
   Linki1664
   Redakcja biuletynu1881
Łączna liczba odwiedzin:217521