Statystyki odwiedzin strony BIP

Główne menu
   Start 44745
   Dane teleadresowe 12826
   Aktualności 13059
   Struktura organizacyjna 3928
   Pracownicy 11125
   Regulamin organizacyjny 2032
     Regulamin organizacyjny - lipiec 2010 919
     Zmiana regulaminu organizacyjnego - styczeń 2011 810
     Regulamin organizacyjny - marzec 2013 601
     Regulamin organizacyjny - styczeń 2015 612
     Regulamin organizacyjny - sierpień 2019 390
   Ochrona danych osobowych 686
   Działalność 2839
   Sprawozdania finansowe 439
     za 2018 rok 289
   Majątek 1629
     za 2018 rok 194
   Plany działań 1604
     Plany 2011 661
     Plany 2012 930
   Badania monitoringowe 1669
     Badania monitoringowe bydło 994
    ›    Choroby : grużlica,bruceloza,białaczka 1182
    ›    Choroba niebieskiego języka 853
    ›    Choroby : IBR i IPV 726
    ›    Choroba pryszczyca 805
     Badania monitoringowe świnie 687
    ›    Choroba Aujeszky'ego 708
    ›    Choroba klasyczny pomór świń 653
    ›    Choroba pęcherzykowa świń 1292
     Badania monitoringowe owce i kozy 823
    ›    Choroba bruceloza 682
    ›    Choroba niebieskiego języka 567
    ›    Choroba gorączka Q 576
   Wykaz gabinetów, lecznic, przychodni na terenie powiatu ostródzkiego 6964
Deklaracja dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami
   Deklaracja dostępności 47
   Powołanie koordynatora 98
   Wniosek o zapewnienie dostępności 210
   Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego 136
   Plan na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami 102
Ogłoszenia
   Zamówienia publiczne 12848
     Zamówienia / rok 2011 956
   Środki zbędne i zużyte do sprzedaży 10779
   Ogłoszenia o naborze z art. 16 ustawy o IW 3981
   Praca 8577
Inne
   Do pobrania 2505
   Wzory formularzy 7756
   Linki 1395
   Redakcja biuletynu 1660
Łączna liczba odwiedzin:170549