Statystyki odwiedzin strony BIP

Główne menu
   Start59783
   Dane teleadresowe15940
   Aktualności19643
   Struktura organizacyjna4626
   Pracownicy13547
   Regulamin organizacyjny2551
     Regulamin organizacyjny - lipiec 20101408
     Zmiana regulaminu organizacyjnego - styczeń 20111312
     Regulamin organizacyjny - marzec 2013776
     Regulamin organizacyjny - styczeń 2015783
     Regulamin organizacyjny - sierpień 2019632
   Ochrona danych osobowych1173
   Działalność3446
   Kontrole urzędowe551
   Sprawozdania finansowe998
     za 2018 rok463
   Majątek2045
     za 2018 rok370
   Plany działań2009
     Plany 2011834
     Plany 20121125
   Badania monitoringowe2075
     Badania monitoringowe bydło1208
    ›    Choroby : grużlica,bruceloza,białaczka2015
    ›    Choroba niebieskiego języka1611
    ›    Choroby : IBR i IPV1010
    ›    Choroba pryszczyca1088
     Badania monitoringowe świnie866
    ›    Choroba Aujeszky'ego1021
    ›    Choroba klasyczny pomór świń941
    ›    Choroba pęcherzykowa świń1668
     Badania monitoringowe owce i kozy1094
    ›    Choroba bruceloza1007
    ›    Choroba niebieskiego języka880
    ›    Choroba gorączka Q861
   Wykaz gabinetów, lecznic, przychodni na terenie powiatu ostródzkiego8565
Deklaracja dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami
   Deklaracja dostępności968
   Powołanie koordynatora546
   Wniosek o zapewnienie dostępności969
   Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego680
   Plan na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami676
Ogłoszenia
   Zamówienia publiczne13458
     Zamówienia / rok 20111145
   Środki zbędne i zużyte do sprzedaży12694
   Ogłoszenia o naborze z art. 16 ustawy o IW10147
   Praca14211
Inne
   Do pobrania3017
   Wzory formularzy9446
   Linki1868
   Redakcja biuletynu1971
Łączna liczba odwiedzin:231721