Statystyki odwiedzin strony BIP

Główne menu
   Start67354
   Dane teleadresowe16835
   Aktualności21059
   Struktura organizacyjna4856
   Pracownicy14135
   Regulamin organizacyjny2775
     Regulamin organizacyjny - lipiec 20101457
     Zmiana regulaminu organizacyjnego - styczeń 20111373
     Regulamin organizacyjny - marzec 2013822
     Regulamin organizacyjny - styczeń 2015820
     Regulamin organizacyjny - sierpień 2019708
   Ochrona danych osobowych1397
   Działalność3644
   Kontrole urzędowe672
   Sprawozdania finansowe1367
     za 2018 rok499
   Majątek2231
     za 2018 rok401
   Plany działań2230
     Plany 2011879
     Plany 20121180
   Badania monitoringowe2335
     Badania monitoringowe bydło1375
    ›    Choroby : grużlica,bruceloza,białaczka2095
    ›    Choroba niebieskiego języka1691
    ›    Choroby : IBR i IPV1069
    ›    Choroba pryszczyca1229
     Badania monitoringowe świnie978
    ›    Choroba Aujeszky'ego1090
    ›    Choroba klasyczny pomór świń1016
    ›    Choroba pęcherzykowa świń1743
     Badania monitoringowe owce i kozy1175
    ›    Choroba bruceloza1091
    ›    Choroba niebieskiego języka1103
    ›    Choroba gorączka Q967
   Wykaz gabinetów, lecznic, przychodni na terenie powiatu ostródzkiego9037
Deklaracja dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami
   Deklaracja dostępności1150
   Powołanie koordynatora659
   Wniosek o zapewnienie dostępności1191
   Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego875
   Plan na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami894
Ogłoszenia
   Zamówienia publiczne13602
     Zamówienia / rok 20111189
   Środki zbędne i zużyte do sprzedaży13178
   Ogłoszenia o naborze z art. 16 ustawy o IW10789
   Praca15410
Inne
   Do pobrania3173
   Wzory formularzy9901
   Linki1963
   Redakcja biuletynu2074
Łączna liczba odwiedzin:250736