Statystyki odwiedzin strony BIP

Główne menu
   Start100192
   Dane teleadresowe19707
   Aktualności24634
   Struktura organizacyjna24164
   Pracownicy15838
   Regulamin organizacyjny4278
     Regulamin organizacyjny - lipiec 20101599
     Zmiana regulaminu organizacyjnego - styczeń 20111505
     Regulamin organizacyjny - marzec 2013961
     Regulamin organizacyjny - styczeń 2015953
     Regulamin organizacyjny - sierpień 2019864
   Ochrona danych osobowych2568
   Działalność5353
   Kontrole urzędowe1143
   Sprawozdania finansowe3703
     za 2018 rok651
   Majątek2645
     za 2018 rok532
   Plany działań9448
     Plany 20111014
     Plany 20121332
   Badania monitoringowe3462
     Badania monitoringowe bydło1548
    ›    Choroby : grużlica,bruceloza,białaczka2311
    ›    Choroba niebieskiego języka1905
    ›    Choroby : IBR i IPV1287
    ›    Choroba pryszczyca1458
     Badania monitoringowe świnie1130
    ›    Choroba Aujeszky'ego1369
    ›    Choroba klasyczny pomór świń1299
    ›    Choroba pęcherzykowa świń2039
     Badania monitoringowe owce i kozy1361
    ›    Choroba bruceloza1392
    ›    Choroba niebieskiego języka1372
    ›    Choroba gorączka Q1285
   Wykaz gabinetów, lecznic, przychodni na terenie powiatu ostródzkiego10659
Deklaracja dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami
   Deklaracja dostępności2436
   Powołanie koordynatora1607
   Wniosek o zapewnienie dostępności2396
   Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego1814
   Plan na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami2520
Ogłoszenia
   Zamówienia publiczne15472
     Zamówienia / rok 20111725
   Środki zbędne i zużyte do sprzedaży14349
   Ogłoszenia o naborze z art. 16 ustawy o IW12724
   Praca20236
Inne
   Do pobrania11732
   Wzory formularzy11179
   Linki2310
   Redakcja biuletynu3254
Łączna liczba odwiedzin:360715