Statystyki odwiedzin strony BIP

Główne menu
   Start 46403
   Dane teleadresowe 13235
   Aktualności 13790
   Struktura organizacyjna 4031
   Pracownicy 11411
   Regulamin organizacyjny 2098
     Regulamin organizacyjny - lipiec 2010 944
     Zmiana regulaminu organizacyjnego - styczeń 2011 837
     Regulamin organizacyjny - marzec 2013 628
     Regulamin organizacyjny - styczeń 2015 639
     Regulamin organizacyjny - sierpień 2019 422
   Ochrona danych osobowych 750
   Działalność 2899
   Kontrole urzędowe 34
   Sprawozdania finansowe 541
     za 2018 rok 316
   Majątek 1678
     za 2018 rok 228
   Plany działań 1650
     Plany 2011 691
     Plany 2012 955
   Badania monitoringowe 1715
     Badania monitoringowe bydło 1020
    ›    Choroby : grużlica,bruceloza,białaczka 1240
    ›    Choroba niebieskiego języka 907
    ›    Choroby : IBR i IPV 774
    ›    Choroba pryszczyca 859
     Badania monitoringowe świnie 708
    ›    Choroba Aujeszky'ego 762
    ›    Choroba klasyczny pomór świń 695
    ›    Choroba pęcherzykowa świń 1347
     Badania monitoringowe owce i kozy 868
    ›    Choroba bruceloza 736
    ›    Choroba niebieskiego języka 621
    ›    Choroba gorączka Q 623
   Wykaz gabinetów, lecznic, przychodni na terenie powiatu ostródzkiego 7164
Deklaracja dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami
   Deklaracja dostępności 169
   Powołanie koordynatora 178
   Wniosek o zapewnienie dostępności 412
   Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego 229
   Plan na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami 177
Ogłoszenia
   Zamówienia publiczne 12887
     Zamówienia / rok 2011 983
   Środki zbędne i zużyte do sprzedaży 10915
   Ogłoszenia o naborze z art. 16 ustawy o IW 7614
   Praca 9036
Inne
   Do pobrania 2577
   Wzory formularzy 8008
   Linki 1441
   Redakcja biuletynu 1703
Łączna liczba odwiedzin:180548