Statystyki odwiedzin strony BIP

Główne menu
   Start89113
   Dane teleadresowe19040
   Aktualności23847
   Struktura organizacyjna23958
   Pracownicy15355
   Regulamin organizacyjny4120
     Regulamin organizacyjny - lipiec 20101569
     Zmiana regulaminu organizacyjnego - styczeń 20111477
     Regulamin organizacyjny - marzec 2013931
     Regulamin organizacyjny - styczeń 2015925
     Regulamin organizacyjny - sierpień 2019826
   Ochrona danych osobowych2449
   Działalność5217
   Kontrole urzędowe1022
   Sprawozdania finansowe3564
     za 2018 rok625
   Majątek2542
     za 2018 rok508
   Plany działań9347
     Plany 2011988
     Plany 20121296
   Badania monitoringowe3353
     Badania monitoringowe bydło1498
    ›    Choroby : grużlica,bruceloza,białaczka2273
    ›    Choroba niebieskiego języka1865
    ›    Choroby : IBR i IPV1242
    ›    Choroba pryszczyca1418
     Badania monitoringowe świnie1097
    ›    Choroba Aujeszky'ego1306
    ›    Choroba klasyczny pomór świń1237
    ›    Choroba pęcherzykowa świń1979
     Badania monitoringowe owce i kozy1326
    ›    Choroba bruceloza1319
    ›    Choroba niebieskiego języka1311
    ›    Choroba gorączka Q1224
   Wykaz gabinetów, lecznic, przychodni na terenie powiatu ostródzkiego10341
Deklaracja dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami
   Deklaracja dostępności2341
   Powołanie koordynatora1486
   Wniosek o zapewnienie dostępności2261
   Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego1696
   Plan na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami2409
Ogłoszenia
   Zamówienia publiczne15378
     Zamówienia / rok 20111433
   Środki zbędne i zużyte do sprzedaży14016
   Ogłoszenia o naborze z art. 16 ustawy o IW12188
   Praca19246
Inne
   Do pobrania11594
   Wzory formularzy10830
   Linki2218
   Redakcja biuletynu3169
Łączna liczba odwiedzin:341773