Statystyki odwiedzin strony BIP

Główne menu
   Start74962
   Dane teleadresowe17471
   Aktualności22171
   Struktura organizacyjna5027
   Pracownicy14645
   Regulamin organizacyjny2979
     Regulamin organizacyjny - lipiec 20101509
     Zmiana regulaminu organizacyjnego - styczeń 20111423
     Regulamin organizacyjny - marzec 2013877
     Regulamin organizacyjny - styczeń 2015874
     Regulamin organizacyjny - sierpień 2019776
   Ochrona danych osobowych1521
   Działalność3774
   Kontrole urzędowe797
   Sprawozdania finansowe1541
     za 2018 rok549
   Majątek2339
     za 2018 rok455
   Plany działań2332
     Plany 2011932
     Plany 20121231
   Badania monitoringowe2429
     Badania monitoringowe bydło1434
    ›    Choroby : grużlica,bruceloza,białaczka2178
    ›    Choroba niebieskiego języka1774
    ›    Choroby : IBR i IPV1153
    ›    Choroba pryszczyca1325
     Badania monitoringowe świnie1034
    ›    Choroba Aujeszky'ego1183
    ›    Choroba klasyczny pomór świń1113
    ›    Choroba pęcherzykowa świń1835
     Badania monitoringowe owce i kozy1240
    ›    Choroba bruceloza1188
    ›    Choroba niebieskiego języka1185
    ›    Choroba gorączka Q1080
   Wykaz gabinetów, lecznic, przychodni na terenie powiatu ostródzkiego9379
Deklaracja dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami
   Deklaracja dostępności1242
   Powołanie koordynatora787
   Wniosek o zapewnienie dostępności1354
   Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego1012
   Plan na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami1035
Ogłoszenia
   Zamówienia publiczne13695
     Zamówienia / rok 20111244
   Środki zbędne i zużyte do sprzedaży13531
   Ogłoszenia o naborze z art. 16 ustawy o IW11295
   Praca16428
Inne
   Do pobrania3289
   Wzory formularzy10171
   Linki2051
   Redakcja biuletynu2162
Łączna liczba odwiedzin:267011