artykuł nr 51

Firmy utylizacyjne - dane kontaktowe

Numery telefonów firm utylizacyjnych, realizujacych usługi zbioru, transportu i unieszkodliwiania padłych zwierząt gospodarskich z dofinansowaniem ARiMR,

obowiązujące od dnia 1 stycznia 2016 roku.

 

Województwo

Nazwa Zakładu

Numer miejsca unieszkodliwienia nadany zakładowi utylizacyjnemu przez ARiMR

(dotyczy zgłoszenia przemieszczenia padłej sztuki)

Całodobowy numer telefonu/faxu

fax

 
 

Warmińsko - Mazurskie

PP-H HETMAN

Sp. z o.o.

PL061909305-001 PL061909305-002

56 683 25 62

56 683 25 62

 

EKO-STOK

Sp. z o.o.

PL063721716-001

86 270 11 47

86 271 04 91

 

STRUGA SA

PL039539400-001

52 351 10 39

52 351 25 24

 

ELKUR F. KUROWSKI Sp. J.

PL039479340-002

29 717 50 31

29 717 59 97

 

SARIA POLSKA

Sp. z o.o.

PL058045305-002

12 387 30 65

12 387 30 64

 

ENERGOUTIL

Sp. z o.o

PL070162535-001

87 620 38 58

87 620 38 58

 

PW AMBA

Sp. z o.o.

PL060974753-001

23 679 80 09

23 679 80 05

 

ZR-P FARMUTIL HS SA

PL061690436-002, PL061690436-010

67 281 42 61
16 622 70 52

67 281 42 73
16 622 79 46

 

artykuł nr 52

ASF

Szanowni Państwo!

Hodowcy i producenci Trzody chlewnej

W związku z wystąpieniem w Polsce siódmego ogniska afrykańskiego pomoru świń w stadzie świń oraz z kolejnymi przypadkami stwierdzania tej choroby u dzików (na dzień 10.08.2016 - 106 przypadków) Powiatowy Lekarz Weterynarii w Ostródzie przypomina o konieczności zastosowania wszelkich środków zapobiegających wystąpieniu choroby na terenie powiatu ostródzkiego.  

Zabezpieczenie epizootyczne gospodarstwa to m.in:

1. szczelne ogrodzenie gospodarstwa, zabezpieczenie budynku, w którym utrzymywane są świnie przed dostępem zwierząt dzikich i domowych,

2. wydzielone miejsce do składowania środków odkażających, zabezpieczone przed dostępem osób postronnych,

3. wydzielone miejsce zapewniające właściwe przetrzymywanie produktów leczniczych,

4. środki odkażające w ilości niezbędnej do przeprowadzenia doraźnego odkażania

5. bieżące odkażanie i oczyszczanie narzędzi oraz sprzętu wykorzystywanego do obsługi świń

6. unikanie wwożenia, wnoszenia na teren gospodarstwa, w którym utrzymywane są świnie zwłok dzików, tusz dzików i ich części, oraz sprzętu mogącego mieć kontakt z dzikami

7. nie wykonywanie czynności związanych z obsługą świń przez osoby, które w ciągu 72 godz. uczestniczyły w polowaniach,

8. zwalczanie gryzoni,

9. zabezpieczenie paszy i ściółki przed dostępem dzików i gryzoni, 

10. dokumentowanie pochodzenia paszy,

11. zabezpieczenie gospodarstwa w maty odkażające,

12. prowadzenie rejestru środków transportu, które wjeżdżają na teren gospodarstwa, oraz rejestrowanie wejść osób do pomieszczeń, w których utrzymywane są świnie, zakaz wejść dla osób postronnych,

13. odkażanie kół pojazdów wjeżdżających na teren gospodarstwa ( w szczególności związanych z produkcją świń: dostawcy świń, odbiorcy świń, odbiorcy padliny, dostawcy paszy, lekarze weterynarii, przedstawiciele handlowi), 

14. zapewnienie, aby osoby mające kontakt ze świniami w gospodarstwie nie utrzymywały własnych świń poza tym gospodarstwem oraz nie zajmowały się dodatkowo obsługą świń w innych gospodarstwach,

15. stosowanie przez osoby mające kontakt z dzikami środków higieny niezbędnych do ograniczenia ryzyka szerzenia się asf, w tym odkażania rąk i obuwia,

 

Bieżacą aktualizację stanu świń w księdze rejestracji i w ARiMR.

Zgłaszanie do lekarza weterynarii wolnej praktyki i do Powiatowego Lekarza Weterynarii w Ostródzie przypadków zwiększonych padnięć świń i podejrzenia wystąpienia choroby zakaźnej w stadzie świń, przechowywanie ewidencji leczenia zwierząt. 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Ostródzie przypomina, że choroba afrykański pomór świń jest chorobą zwalczana z urzędu. Za straty poniesione w ramach działań związanych ze zwalczaniem chorób przysługuje odszkodowanie.  

Odszkodowania nie przysługują w przypadkach, gdy posiadacz zwierząt:

1. nie zastosował się do przepisów identyfikacji i rejestracji zwierząt,

2. nie powiadomił o podejrzeniu wystąpieniu choroby zakaźnej,

3. nie zastosował się do decyzji - nakazów i zakazów Powiatowego Lekarza Weterynarii lub wojewody

4. wprowadził do stada zwierzęta nieoznakowane, bez świadectwa zdrowia świń

 

artykuł nr 53

Wytyczne MLO

W ramach działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej można prowadzić produkcję i sprzedaż następujących produktów pochodzenia zwierzęcego: produkty mleczne, produkty na bazie siary, wstępnie przetworzone lub przetworzone produkty rybołówstwa , surowe wyroby mięsne, mięso mielone, produkty mięsne, produkty jajeczne z gotowanych jaj, gotowe posiłki (potrawy).

Możliwy jest również rozbiór i sprzedaż świeżego mięsa wołowego, wieprzowego, baraniego, koziego, końskiego, drobiowego lub zajęczaków, zwierząt łownych oraz zwierząt dzikich utrzymywanych w warunkach fermowych.

Poniżej znajdują się wytyczne weterynaryjne dla prowadzenia produkcji i sprzedaży produktów pochodzenia zwierzęcego w ramach działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej

WYTYCZNE MLO

artykuł nr 54

Ogłoszenie

POWIATOWY INSPEKTORAT WETERYNARII W OSTRÓDZIE INFORMUJE, ŻE

SOBOTA 4 CZERWCA 2016 r.

JEST DNIEM PRACY

 

Podstawa prawna: Zarządzenie Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie ustalenia dnia 27 maja 2016 r. dniem wolnym  od pracy dla pracowników urzedów adminisatrcji rządowej

artykuł nr 55

Ulotka dotycząca dokonania uboju zwierząt na terenie gospodarstwa w celu produkcji mięsa na użytek własny

Szanowni Rolnicy,

Hodowcy zwierząt gospodarskich

 

 

Mając na względzie bezpieczeństwo sanitarne kraju oraz bezwzględną konieczność dostosowania się do obowiązujących przepisów prawa przypominam o konieczności zgłaszania do Powiatowych Lekarzy Weterynarii zamiaru dokonania uboju zwierząt na terenie gospodarstwa w celu produkcji mięsa na użytek własny. Wzór powiadomienia jest dołączony do niniejszej ulotki.

 

U  L  O  T  K  A