artykuł nr 61

ASF bieżąca sytuacja epizootyczna - ogniska

Komunikat

Głównego Lekarza Weterynarii o ognisku afrykańskiego pomoru świń

(ASF) u świń

 

Informacje o ogniskach ASF

artykuł nr 62

Ogniska afrykańskiego pomoru świń w Polsce

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Ostródzie przekazuję  informację Głównego Lekarza Weterynarii dotyczącą ognisk ASF:

https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/asf-w-polsce


artykuł nr 63

Sprzedaż bezpośrednia

Powiatowy Lekarz weterynarii w Ostródzie informuje o aktualnych wymaganiach z zakresu beżpieczeństwa żywności dot. sprzedaży bezpośredniej produktów pochodzenia zwierzęcego

INFORMACJA

 

artykuł nr 64

Zagospodarowanie materiału szczególnego ryzyka ( SRM ) powstającego w trakcie uboju na użytek własny

Informacja dla posiadaczy zwierząt gospodarskich (cieląt, kóz i owiec ) zamierzających dokonać uboju  na użytek własny na terenie PIW Ostróda

artykuł nr 65

ROLNICZY HANDEL DETALICZNY

Rolniczy handel detaliczny będzie możliwy

W dzienniku Ustaw zostały ogłoszone niezbędne do rozpoczęcia procesu rejestracji rolniczego handlu detalicznego rozporządzenia wykonawcze do ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników:

1) Rozporządzenie Ministra rolnictwa i Rozwoju wsi z dnia 16 grudnia 2016r. w sprawie maksymalnej ilości żywności zbywanej w ramach rolniczego handlu detalicznego oraz zakresu i sposobu jej dokumentowania (Dz.U. poz. 2159)

2) Rozporządzenia Ministra rolnictwa i Rozwoju wsi z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie rejestru zakładów produkujących produkty pochodzenia zwierzęcego lub wprowadzającego na rynek te produkty oraz wykazów takich zakładów (Dz.U. poz. 2192) oraz

3) Rozporządzenie Ministra rolnictwa i Rozwoju wsi z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie sposobu ustalania weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego (Dz.U. poz. 2161).

W związku z powyższym od dnia 1 stycznia 2017 r. podjęcie przez rolników działalności w ramach rolniczego handlu detalicznego będzie możliwe.

W celu dokonania takiej rejestracji należy złożyć, w przypadku zamiaru prowadzenia produkcji i sprzedaży:

1) Produktów pochodzenia zwierzęcego lub żywności zawierającej jednocześnie środki spożywcze pochodzenia nie zwierzęcego i produkty pochodzenia zwierzęcego (żywności złożonej) – do właściwego powiatowego lekarza weterynarii – wniosek o wpis zakładu do rejestru zakładów w formie pisemnej, w terminie co najmniej 30 dni przed dniem rozpoczęcia planowanej działalności lub

  2) Żywności pochodzenia niezwierzęcego – do właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego – wniosek o wpis zakładu do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

 Podmioty zamierzające prowadzić działalność w zakresie rolniczego handlu detalicznego produktami pochodzenia zwierzęcego lub żywnością złożoną nie są ponadto zobowiązane do sporządzania projektu technologicznego.

 Szczegółowe informacje na temat procesu rejestracji rolniczego handlu detalicznego można uzyskać u właściwego ze względu na siedzibę zakładu lub miejsce prowadzenia działalności powiatowego lekarza weterynarii lub państwowego powiatowego inspektora sanitarnego.

 

WZÓR WNIOSKU