artykuł nr 21

Szkolenia w zakresie zawodowego uboju zwierząt oraz warunków i metod uboju zwierząt

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Ostródzie informuje, że

Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie

Centrum Edukacji w Ostródzie 14-100 Ostróda, ul, Olsztyńska 17

posiada uprawnienia do przeprowadzenia

szkolenia w zakresie zawodowego uboju zwierząt oraz warunków i metod uboju zwierząt

w oparciu o wytyczne załącznika IV rozporządzenia 1099/2009 Rady (WE)

artykuł nr 22

Program wsparcia gospodarstw utrzymujących świnie w związku z ASF

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Grzegorz Puda uruchamia realizację Programu wsparcia gospodarstw utrzymujących świnie,  pierwszego zintegrowanego programu wsparcia dla rolników i hodowców świń w związku z ASF. (TUTAJ)

artykuł nr 23

Ogłoszenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Wnioski o pomoc na refundację wydatków na bioasekurację - ogłoszenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

(TUTAJ)

artykuł nr 24

ASF - wsparcie ARiMR

Główny Lekarz Weterynarii przekazuje informacje otrzymane od ARiMR na temat tzw. Poddziałania
5.1 Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych
klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof.
W terminie do 29 marca 2021 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmuje
wnioski od rolników, którzy chcą zabezpieczyć swoje gospodarstwa przed afrykańskim pomorem świń (ASF).
Pomoc jest finansowana z budżetu PROW na lata 2014-2020.
W ramach „Inwestycji zapobiegających zniszczeniu potencjału produkcji rolnej” na pomoc mogą
liczyć rolnicy, którzy zajmują się chowem lub hodowlą świń w liczbie nie mniejszej niż 50 sztuk lub
zrealizowali zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatyczne w ramach wariantu 7.4. „Zachowanie lokalnych
ras świń” i chcą wykonać inwestycje chroniące ich gospodarstwa przed rozprzestrzenianiem się wirusa ASF.
Na tego typu przedsięwzięcia mogą otrzymać maksymalnie 100 tys. zł w całym okresie realizacji PROW 2014-
2020, a wysokość dofinansowania nie może przekroczyć 80% kosztów kwalifikowalnych poniesionych na
realizację takiej inwestycji. Pomoc można otrzymać na:
- utworzenie lub zmodernizowanie niecki dezynfekcyjnej,
- wyposażenie gospodarstwa rolnego w urządzenie do dezynfekcji,
- wykonanie inwestycji dzięki której trzoda chlewna będzie utrzymywana w odrębnych, zamkniętych
pomieszczeniach z osobnym wejściem, nie łączących się z pomieszczeniami w których znajdują się
inne zwierzęta.
Wsparcie może być również przyznane na wykonanie ogrodzenia chlewni.

Wówczas pomoc przyznaje się w formie standardowych stawek jednostkowych w wysokości 80 proc. kwoty stanowiącej sumę:
a) iloczynów standardowych stawek jednostkowych i, odpowiednio, długości planowanego
ogrodzenia, liczby bram i liczby furtek.
oraz
b) kosztów ogólnych, nieprzekraczających 10 proc. kosztów poniesionych na realizację tej operacji.


Wnioski o przyznanie pomocy można składać poprzez platformę ePUAP lub przesłać rejestrowaną
przesyłką pocztową nadaną w placówce Poczty Polskiej.

Więcej informacji można znaleźć na stronie:

https://www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna/prow-2014-
2020/poddzialanie-51-wsparcie-inwestycji-w-srodki-zapobiegawcze-ktorych-celem-jest-ograniczenieskutkow-
prawdopodobnych-klesk-zywiolowych-niekorzystnych-zjawisk-klimatycznych-i-katastrof.html


oraz uzyskać pod numerem bezpłatnej infolinii: 800 38 00 84.

artykuł nr 25

Wytyczne RHD SB

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Ostródzie
informuje o zasadach rejestracji podmiotów
dot. Sprzedaży Bezpośredniej (SB) oraz Rolniczego Handlu Detalicznego (RHD)

 

1. Wzór wniosku RHD

2. Broszura RHD miód

3. Wzór wniosku SB

4. Broszura SB miód

5. Oświadczenie posiadacza pszczół