artykuł nr 1

Bilans za 2023 r.

1. Bilans za 2023 r. /UserFiles/File/2023%20bilans.pdf

2. Informacja dodatkowa za 2023 r. /UserFiles/File/2023%20informacja%20dodatkowa.pdf

3. Rachunek zysków i strat za 2023 r. /UserFiles/File/2023%20rachunek%20zyskow%20i%20strat%20.pdf

4. Zestawienie zmian w funduszu jednostki za 2023 r. /UserFiles/File/2023%20zest.%20zmian%20w%20funduszu.pdf

artykuł nr 2

Bilans za 2022 r.

artykuł nr 3

Bilans za 2021 r.

artykuł nr 4

Bilans za 2020 r.

artykuł nr 5

Bilans za 2019 r

Dostępne podkategorie:
za 2018 rok