artykuł nr 1

Ogłoszenie o 2. przetargu

Ogłoszenie o 2. przetargu nieograniczonym na sprzedaż samochodu terenowego

stanowiącego zużyty rzeczowy składnik majątku ruchomego PIW - Suzuki Jimny (TUTAJ)

 

** Wzór oferty wraz z dokumentacją fotograficzną znajduje się w ogłoszeniu poniżej.

artykuł nr 2

Ogłoszenie o przetargu

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Ostródzie ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż samochodu terenowego Suzuki Jimny znajdującego się na wyposażeniu Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Ostródzie

1. Treść ogłoszenia

2. Wzór oferty + oświadczenia

3. Zakres uszkodzeń

4. Dokumentacja fotograficzna

artykuł nr 3

Informacja o zużytym składniku majątku

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Ostródzie, na podstawie § 2a ust. 1 oraz  § 7 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 2004 z późn.zm.) informuje, że posiada zużyty składnik majątku ruchomego, który może być przeznaczony do nieodpłatnego przekazania na czas nieoznaczony jednostce sektora finansów publicznych lub państwowej osobie prawnej, która nie jest jednostką sektora finansów publicznych (INFORMACJA) .

artykuł nr 4

Ogłoszenie o 2. przetargu

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Ostródzie ogłasza drugi przetarg nieograniczony na sprzedaż samochodu terenowego Hyundai Tucson znajdującego się na wyposażeniu Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Ostródzie

1. Treść ogłoszenia

1a. Wycena rzeczoznawcy i opis uszkodzeń

2. Wzór oferty + oświadczenia

3. Wynik postępowania

artykuł nr 5

Ogłoszenie o przetargu

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Ostródzie ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż samochodu terenowego Hyundai Tucson znajdującego się na wyposażeniu Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Ostródzie

1. Treść ogłoszenia

1a. Wycena rzeczoznawcy

1b. Opis uszkodzeń

1c. Dokumentacja fotograficzna

2. Wzór oferty + oświadczenia

Załączniki:
Dokumentacja fotograficzna13 MB