artykuł nr 1

Ogłoszenie o 2.przetargu Suzuki SX4

Ogłoszenie o 2. przetargu nieograniczonym na sprzedaż samochodu osobowego stanowiącego zużyty rzeczowy składnik majątku ruchomego PIW - Suzuki SX4 (TUTAJ)

 

** Wzór oferty wraz z dokumentacją fotograficzną znajduje się w ogłoszeniu poniżej.

artykuł nr 2

Ogłoszenie o przetargu Suzuki SX4

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Ostródzie ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż samochodu osobowego Suzuki SX4 znajdującego się na wyposażeniu Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Ostródzie

 

1. Treść ogłoszenia

2. Wniosek

3. Wycena zakres uszkodzeń

4. Dokumentacja fotograficzna

artykuł nr 3

Informacja o zużytym składniku rzeczowym majątku ruchomego

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Ostródzie, działając na podstawie § 2a ust. 1 oraz § 7 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 2303 z późn.zm.) informuje, że posiada n/w zużyty składnik majątku ruchomego, który może być przeznaczony do nieodpłatnego przekazania na czas nieoznaczony jednostce sektora finansów publicznych lub państwowej osobie prawnej, która nie jest jednostką sektora finansów publicznych, bez zastrzeżenia obowiązku zwrotu na rzecz innych jednostek wskazanych w przytoczonym rozporządzeniu. (INFORMACJA)

artykuł nr 4

Ogłoszenie o 2. przetargu

Ogłoszenie o 2. przetargu nieograniczonym na sprzedaż samochodu terenowego

stanowiącego zużyty rzeczowy składnik majątku ruchomego PIW - Suzuki Jimny (TUTAJ)

 

** Wzór oferty wraz z dokumentacją fotograficzną znajduje się w ogłoszeniu poniżej.

artykuł nr 5

Ogłoszenie o przetargu

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Ostródzie ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż samochodu terenowego Suzuki Jimny znajdującego się na wyposażeniu Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Ostródzie

1. Treść ogłoszenia

2. Wzór oferty + oświadczenia

3. Zakres uszkodzeń

4. Dokumentacja fotograficzna