artykuł nr 1

Ogłoszenie o przetargu

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Ostródzie ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż samochodów osobowych  znajdujących się na wyposażeniu Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Ostródzie

1. Ogłoszenie Opel Astra II NOS 8C03

2. Ogłoszenie Opel Astra II NOS 4J04

3. Wzór ofery + oświadczenia

artykuł nr 2

Informacja o zużytych i zbędnych składnikach rzeczowych majątku ruchomego

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Ostródzie zgodnie z przepisami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 2004)  informuje o możliwości sprzedaży, nieodpłatnego przekazania lub darowizny zużytych i zbędnych składników majątku ruchomego

1. Wykaz zużytych i zbędnych składnikach majątku

artykuł nr 3

Informacja o zużytych i zbędnych składnikach majątku ruchomego Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Ostródzie

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Ostródzie zgodnie z przepisami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa (Dz. U. z 2017 r. poz.729)  informuje o możliwości sprzedaży, nieodpłatnego przekazania lub darowizny zużytych i zbędnych składników majątku ruchomego

1. Wykaz zużytych i zbędnych składników majątku ruchomego

artykuł nr 4

INFORMACJA o zużytych i zbędnych składnikach majątku ruchomego

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Ostródzie zgodnie z przepisami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe (Dz.U. Nr 114, poz. 761), informuje o możliwości sprzedaży, nieodpłatnego przekazania lub darowizny zużytych i zbędnych składników majątku ruchomego zgodnie z poniższym zestawieniem.

 

Wykaz zużytych i zbędnych składników majątku