artykuł nr 1

Wzory formularzy do pobrania

1.Zgłoszenie działalności

 

 

1.1 Wzór ogólny - zgłoszenie działalnosci nadzorowanej

a) Zgłoszenie działalności nadzorowanej - bydło

b) Zgłoszenie działalności nadzorowanej - świnie

c) Drób rzeźny -zgloszenie działalności

d) Zgłoszenie działalności nadzorowanej - owce, kozy

 

e) Zgłoszenie działalności nadzorowanej - konie

 

f) Zgłoszenie pasieki do rejestru PIW

/UserFiles/File/PASIEKA.pdf

2. Zakończenie działalności (wszystkie gatunki)

3. Zgłoszenie uboju gospodarczego cieląt

4. Zgłoszenie podmiotu działającego na rynku pasz

5. Zgłoszenie padłych zwierząt (bydło,owce,kozy)

 

6. Wniosek eksportowy

(uzyj opcji zapisz jako)

7. Zgłoszenie wstawiania nowego stada drobiu


PDF

8. Zlecenie do badania Salmonella