artykuł nr 1

Powołanie Koordynatora

Funkcję Koordynatora do spraw dostępności w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Ostródzie pełni Marta Piwowarczyk e'mail: mpiwowarczyk@ostroda.piw.gov.pl tel. (89) 646 59 73

 Do zadań koordynatora należy w szczególności: 

1. wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Ostródzie,

2. przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Ostródzie,

3.monitorowanie działalności Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Ostródzie z zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami