artykuł nr 1

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Ostródzie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej www.bip.ostroda.piw.gov.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2011.10.01 Data ostatniej dużej aktualizacji: 2021.03.19

Stan dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niedostępne elementy i treści

 • Nie wszystkie elementy aktywne w serwisie są dostępne za pomocą klawiatury
 • brak ostrzeżeń przed otwarciem nowego okna/ zakładki w przeglądarce
 • na poszczególnych stronach występują różnice w wyglądzie menu
 • niektóre ze stron po powiększeniu widoku do 200% wielkości wymagają przewijania w poziomie
 • zdjęcie mapy nie posiada poszerzonego opisu
 • strony nie posiadają unikalnych tytułów informujących o ich zawartości
 • Niektóre ze stron po obróceniu ekranu w poziomie mogą w sprawiać problemy w odczytaniu treści
 • Przy linkach materiałów do pobrania brakuje informacji o formacie, wielkości, języku

Przygotowanie deklaracji dostępności

Data sporządzenia deklaracji: 2021.04.14

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2021.04.14

Na tej stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Dostępność architektoniczna

Powiatowy Inspektorat Weterynarii ul. Sienkiewicza 13 14-100 Ostróda

 1. Do budynku prowadzi bezpośrednio od ulicy Sienkiewicza, drugie wejście jest dostępne od podwórka.

Do wejścia od ulicy Sienkiewicza prowadza schody.

Do wejścia od podwórka możliwy jest dojazd wózkiem wyłącznie z udziałem pracownika PIW, po uprzednim kontakcie telefonicznym pod nr (89) 646 59 73.

Z uwagi na brak windy, osoby ze szczególnymi potrzebami obsługiwane są przez pracownika Sekretariatu.

 1. Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na niskim parterze.
 2. W budynku jest Toaleta dostępna dla interesantów, jednakże nie jest ona dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
 3. Przed budynkiem wyznaczono miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.
 4. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 5. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 6. W przypadku potrzeby skorzystania z tłumacza języka migowego, niezbędne jest złożenie wniosku o zapewnienie dostępności. 

Aplikacje mobilne

 Nie prowadzimy aplikacji mobilnych.