artykuł nr 1

Uchylenie rozporządzenia PLW rzekomy pomór drobiu

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Ostródzie uchyla rozporządzenie 1/2024 z dnia 27 marca 2024 r. w sprawie wyznaczenia strefy objętej zakażeniem w związku ze stwierdzeniem rzekomego pomoru drobiu u ptaków dzikich

(TREŚĆ ROZPORZĄDZENIA TUTAJ)