artykuł nr 1

Rozporządzenie Wojewody Warmińsko - Mazurskiego - ASF (zm.)

Rozporządzenie Nr  59 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego

z dnia 3 września 2021 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terenie gminy Dąbrówno

(TREŚĆ ROZPORZĄDZENIA)